Dětský svět Knihy Recenze Vzdělávání

Recenze: Pravidla chování dětí v mateřské škole – Jak knihu využít v praxi

Prázdniny jsou ve své polovině a další školní rok se nezadržitelně blíží. Některé paní učitelky ze školek mají už po dovolené, jiné se na ni chystají, ale tak jako tak už možná přemýšlí, jak svoji práci vylepšit. Jak novým dětem co nejlépe vysvětlit a představit pravidla, bez kterých se denní režim ve školce neobejde. Zda-li je nová publikace “Pravidla chování dětí v mateřské škole určená pouze pro učitele mateřských škol, nebo zda ji mohou využít i rodiče, se dozvíte v mé recenzi. 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Výchova dítěte není žádná jednoduchá věc. Na tom se myslím shodne většina z nás. Na sociálních sítích na nás vyskakují různé alternativní metody výchovy, zaručeně ty nejlepší. Ale co je skutečně pro naše děti to nejlepší bývá často velké dilema. Na jedné straně chceme pro dítě svobodu a prostor pro jeho přirozený vývoj. Na straně druhé musíme počítat s tím, že je potřeba, aby dítě porozumělo vztahům a pravidlům, pokud se má začlenit do určité sociální skupiny a obstát tak v dnešním světě.

Pokud dítěti nenucenou a hravou formou představíme různá pravidla a budeme-li je především sami dodržovat, dítě velmi brzy pochopí výhodu jejich dodržování pro svoji bezpečnost, bezpečnost druhých a vzájemnou spolupráci, a to jak s jinými dětmi, tak s dospělými.

Pokud si stanovíme, ať už ve školce či v rodině, určitá pravidla, která budou srozumitelná, pomohou dítěti vymezit prostor, ve kterém se bude bezpečně orientovat, učit se odpovědnosti, učit se samostatně jednat a řešit problémy. Aby tomu tak skutečně bylo, je však nanejvýš důležité, utvářet pravidla společně s dětmi, ptát se, diskutovat, proč právě to či ono pravidlo chceme mít v rodině, či ve třídě. Co nás ono pravidlo naučí, k čemu nám bude dobré.

Neznamená to však, že konečné znění pravidel by mělo být jen a pouze na dítěti samotném. Už jen fakt, že se dítě zúčastní onoho procesu tvorby pravidel, v něm posiluje sebehodnocení a může se spolupodílet na důležitých rozhodnutích. Velmi zjednodušeně řečeno, pravidla a jejich dodržování, jsou pro celkový osobnostní rozvoj dítěte nesmírně důležitá. Kniha Pravidla chování dětí v mateřské škole je vynikající pomůcka pro všechny, kteří chtějí vést ať už své vlastní děti, nebo ty svěřené, tím správným směrem. 

Co můžete v knize Pravidla dětí v mateřské škole nalézt

Kniha Pravidla dětí v mateřské škole má celkem 7 základních kapitol. První kapitola nás seznamuje s funkčností a dodržováním pravidel. Ostatní kapitoly jsou pak věnované jednotlivým pravidlům. K jednotlivým kapitolám pak náleží i pracovní listy v zadní části knihy.   

Nalezneme zde například pravidlo našich očí (očičkové pravidlo), pravidlo naší pusy, pravidlo našich rukou a nohou a další. 

Každá kapitola je rozčleněná na cíle, klíčová slova, motivační příběh, metodiku vedení, dále pak vhodné aktivity v podobě nejrůznějších her k lepšímu pochopení pravidel i návod, jak správně pracovat s pracovními listy.  

Pokud si pro názornost vybereme například první pravidlo – pravidlo našich očí, pak je podle této publikace cílem pravidla učit děti všímavosti k druhým i okolí, zprostředkovat kamarádské chování, ohleduplnost k druhým i sobě samému. Učit se v propojení s pravidly respektovat sebe i druhé. Pro dospělého člověka jsou tyto cíle pochopitelné a srozumitelné. Pro malé dítě už to tak jednoduché není. K lepšímu pochopení jsou v knize právě motivační příběhy, které dítěti pomohou vysvětlit o čem je vlastně řeč.  

Aktivity ve formě nejrůznějších her pak vytváří situace, při nichž si dítě velmi názorně a osobně osvojuje dané pravidlo. Stejně dobře tak poslouží i pracovní listy např. “Pohoda či nepohoda”, kdy si děti všímají situací na obrázku a samy nebo s pomocí dospělého se snaží popsat proč jsou osoby na obrázku v pohodě/nepohodě, zda-li si pomáhají/nepomáhají apod. 

Stejným způsobem autorky v knize představily i ostatní pravidla a k nim samostatné obrázky, které jednotlivé pravidlo znázorňují. To může být velmi užitečné v případě, že máme ve třídě nebo doma dítě s narušenou komunikační schopností, tedy takové, které ještě ne zcela dobře rozumí slovní řeči a vizualizace je pro ně velmi důležitá. 

Proč si pořídit knihu Pravidla dětí v mateřské škole 

  • Kniha může být velkým pomocníkem jak pro rodiče, tak pro učitele mateřských škol. Ať už jsou to začínající nebo protřelí praktici. Jistě se zde najdou nové rady i inspirace 
  • Publikace je velmi názorně členěna a srozumitelně psána 
  • Velkým pomocníkem jsou motivační příběhy, které se dají tematicky využít i při jiných příležitostech  
  • Metodika vedení pomůže správně a bez chyb aplikovat jednotlivá pravidla v praxi 
  • Aktivity – hry jsou jednoduché, zvládnou je i menší děti a rovněž se dají využívat i při jiných činnostech 
  • Pracovní listy – velmi pěkné srozumitelné ilustrace navozující různé situace přiřazené k jednotlivým pravidlům 

Něco o autorkách knihy 

PhDr. Et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. je speciální pedagožka a psycholožka zabývající se problematikou osob s poruchami učení, chování, mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Je odbornou asistentkou katedry speciální pedagogiky a uznávanou odbornicí na děti předškolního věku. 

Mgr. Alžběta Kratochvílová kromě střední zdravotnické školy, obor fyzioterapie, vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Prakticky celý svůj profesní život zasvětila pedagogicko-psychologickému poradenství s osobami s poruchami učení, chování, mentálním postižení a poruchami autistického spektra. 

Martina Fojtů malířka, ilustrátorka absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, spoluautorka knih “Hra o sen”, “Viktor a případ zmizelého psa” a dalších. 

Můj názorna knihu Pravidla dětí v mateřské škole

Za svůj dlouhý profesní život mezi dětmi jsem zažila mnoho začátků školního roku. Všechny jsou si velmi podobné, neboť právě na začátku školního roku je důležité nastavení určitých pravidel. Jsem však rovněž matka a babička, velmi zásadová a důsledná a k mému životu pravidla a jejich dodržování prostě patří. Vím velice dobře, jak při výchově i vývoji dítěte pomáhají zvládat nejrůznější situace, jimiž se dítě učí samostatnosti, odpovědnosti, prosociálnímu chování, zvládání konfliktních situací a mnohému dalšímu.

Kniha Pravidla chování v mateřské škole je vynikajícím pomocníkem jak pro začínající učitelky, tak pro ty, které již mají letitou praxi. Rovněž bych ji doporučila rodičům, kteří stále ještě tápou, jakým směrem se vydat při výchově svých ratolestí. Jak již bylo výše zmíněno, správně nastavená pravidla pomáhají dětem orientovat se v dnešním chaotickém světe, poskytují jim pocit bezpečí, jistoty a sounáležitosti. Velice oceňuji aktivity a pracovní listy, kterými je kniha vybavena. Stručně řečeno, kniha je velice zdařilá a nemám k ní nejmenší výhrady. 

Kde si můžete knihu zakoupit 

Knihu Pravidla chování dětí v mateřské škole si můžete objednat na webu nakladatelství Grada

Tímto děkuji Gradě za zaslání recenzního výtisku. 

Autor recenze a fotografií: Radka Ciprová 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *