Dětský svět Vzdělávání

Odklad školní docházky – kdy o něj žádat a jak ho vyřídit

Nedávno jsem vás seznámila s tím, co znamená školní zralost. Jinými slovy, zda-li je vaše dítě dostatečně připravené a zralé pro to, aby úspěšně zvládlo přestup z mateřské školy do základní školy. Pokud jste můj článek četli, pak jste jistě poznali, že školní zralost se posuzuje opravdu ve všech vývojových oblastech, a i jedna oblast, ve které dítě vykazuje jisté známky opoždění, může znamenat velký problém. Poté nastává otázka, zda nezvážit odklad školní docházky. Co to tedy přesně znamená a jak odklad zařídit se vám vysvětlím v tomto článku.

Kdy o odkladu školní docházky uvažovat?

To, že jde především o dítě, je nade vší pochybnost. Je úplně jedno, zda-li jeho nástup do základní školy uspíšíme nebo naopak oddálíme, aniž by k tomu byl pádný důvod, vždycky je tu riziko, že tím dítě poškodíme. Jsou rodiče, kteří sami poznají, že není vše zcela v pořádku a požádají tedy o radu a pomoc většinou nejprve mateřskou školu.

Dalším důvodem, proč rodiče sami žádají o odklad školní docházky je ten, že chtějí dítěti dopřát rok navíc bez školních povinností (sobě ovšem také).

Třetí skupinou jsou rodiče, kteří chtějí dostat dítě do základní školy za každou cenu, odmítají všechna doporučení, a to je asi ta nejhorší možnost. Je třeba zmínit i malé procento rodičů, kteří jsou přesvědčení, že jejich dítě je natolik vyzrálé, že přechod z mateřské do základní školy zvládnou ještě před šestým rokem věku. Což je ovšem trochu jiná otázka, nicméně postup je více méně stejný, jako u odkladu.

Doporučení od mateřské školy

Ať už patříte do jakékoliv výše zmíněné skupiny, nikdy nepodceňujte rady na názory paní učitelky v mateřské škole. Má totiž odbornou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti, jak vaše dítě správně stimulovat, motivovat, aby se rozvíjelo po všech stránkách. A je to právě paní učitelka, která si všímá, že některá z vývojových oblastí neodpovídá reálnému věku vašeho dítěte. Vidí, zda dítě dělá pokroky, stagnuje nebo se naopak oproti jiným dětem propadá. K tomu pak slouží podpůrné plány, individualizovaná výuka.

Právě učitelka pak rodiče informuje, jak mají s dítětem doma pracovat. Doporučí jim metody, pomůcky, cviky a ze zkušenosti vím, že pokud se jimy rodiče řídí, dítě dělá opravdu pokroky a ve většině případů nemusí ani k odkladu školní docházky dojít.

Paní učitelka je tedy zpravidla ta první, která by vás měla na nějaké potíže upozornit, navrhnout vyšetření v poradenském centru, případně u jiného odborníka. A to už se dostávám k otázce, co vás v případě žádosti o odklad školní docházky čeká.

Co vše potřebuji k podání žádosti o odklad školní docházky?

Ať už žádáte z jakéhokoliv důvodu (obecná definice zní, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé zvládat nároky povinné školní docházky), musíte v první řadě vyplnit dotazníky, které by vám měla předat mateřská škola.

Podobné dotazníky vyplní i paní učitelka vašeho dítěte a vše je poté odesláno do poradenského zařízení, kterým může být pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum. Zde záleží na důvodech žádosti. Poté obdržíte termín vyšetření.

Vzhledem k tomu, že školská poradenská zařízení praskají ve švech, počítejte s tím, že budete na termín čekat minimálně 2 měsíce, a to je ten lepší případ. Proto doporučuji s žádostí o vyšetření nijak neotálet a podat ji nejpozději v lednu. Poradenské zařízení pak vydá rozhodnutí, zda je důvod k odkladu opodstatněný, či naopak odklad školní docházky nedoporučuje.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu a rodič musí splnit tyto tři náležitosti:

  • Písemně požádá o odklad školní docházky – formulář bývá většinou na webu mateřských škol. Pokud tomu tak není, dá se vyplnit v základní škole
  • Doloží doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
  • Doloží doporučující stanovisko odborného lékaře – pediatra nebo klinického psychologa

Všechny tyto dokumenty předáte v příslušné základní škole v době řádného zápisu. V takovém případě není nutné, abyste k zápisu vodili své dítě a ani se to nedoporučuje.

Co bude následovat? – Jaké jsou možnosti pro vaše dítě?

Příští školní rok bude dítě absolvovat povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole do které docházelo.

Další možností je vzdělávání ve speciální třídě, která se zaměřuje na děti s určitým druhem postižení – např. logopedická třída.

Další možností je přípravná třída základní školy a tou poslední možností je tzv. domácí vzdělávání.

S dítětem se pak dostavíte v listopadu nebo prosinci k tzv. ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů. O podmínkách „ověřování“ se informujte ve vaší MŠ předem.

Následující školní rok musíte opět k řádnému zápisu do základní školy.

Akceptovat či neakceptovat doporučení poradenského zařízen?

Řekněme, že nastane situace, kdy vám paní učitelka navrhne vyšetření v poradenském zařízení, protože jsou zde opodstatněné důvody k odkladu školní docházky. Vy, jako rodiče s tímto návrhem, ani s vyšetřením nesouhlasíte a k zápisu s dítětem půjdete v řádném termínu. U zápisu však vaše dítě nepodá takový výkon, jaký by se u zralého předškoláka očekával a je vám opět navržen odklad, tentokrát přímo od vyučujících základní školy. Přesto si trváte na svém a dítě 1.9. nastoupí do první třídy.

Až potud je vše v souladu se zákonem, neboť rodič nemusí akceptovat doporučení a stanoviska ani poradenského zařízení ani vzdělávací instituce. Ale teď přijde to velké POZOR!

V případě, že dítě i přes všechny intervence do první třídy nastoupí a z nějakého důvodu nezvládá, má škola právo dítě „vrátit“ k předškolnímu vzdělávání, a to již bez jakéhokoliv vyšetření a bez souhlasu rodičů.

Když dítě vrátí ze základní školy do školky

Není tedy úplná pravda, že rodiče mají vždy poslední slovo. Netřeba dodávat, že v takovém případě dojde k obrovskému poškození křehké dětské psychiky. Takovéto děti si nevěří, v jejich slovníku dominují slova jako „nezvládnu, neumím, nedokážu…“

Těžce narušená sebedůvěra, nulové sebevědomí a sebehodnocení se pak napravují roky a mohou směřovat k mnoha dalším závažným problémům. Nechuť se jakkoliv dále vzdělávat, odpor ke všemu, co je spojené se školou. Tyto děti se uchylují k únikovým formám sebeobrany – záškoláctví, útěky z domu, sebepoškozování, alkohol, drogy… Nezřídka kdy jsou vystaveny šikaně. A to vše jenom proto, že jejich rodiče nebyli dostatečně soudní a zodpovědní.  

Prodloužení „dětství“ ve školce

Stejně zodpovědně je třeba uvažovat i v případě, kdy „pouze“ chcete dítěti prodloužit ono bezstarostné dětství bez školních úkolů a dalších povinností. Zvažte, zda je to pro vaše dítě opravdu to nejlepší řešení. Děti v předškolním věku bývají velice zvídavé, učenlivé a samy se chtějí učit nové věci. Pokud zjistí, že jejich kamarádi a vrstevníci odchází do první třídy a ony zůstávají v mateřské škole, může je to též poškodit. Nehledě na to, že se další školní rok pravděpodobně budou v mateřské škole nudit.

Předčasný nástup do základní školy

A nejinak je tomu i v případ předčasného nástupu do základní školy. I v tomto případě musíte podat žádost a absolvovat patřičná vyšetření. Pokud poradenské zařízení předčasný nástup nedoporučí, pak dítě do základní školy přijato nebude i kdybyste na tom, jako rodiče trvali sebevíc. V tomto bodě tedy rodič poslední slovo též nemá.

Na závěr mi dovolte apelovat na váš zdravý selský rozum. Důsledně a zodpovědně zvažte, jak vaše rozhodnutí ovlivní další život vašeho dítěte a věřte, že pokud vám mateřská škola, poradenské zařízení či jiná instituce radí požádat o odklad školní docházky či naopak nežádat, měli byste těmto radám naslouchat. Přeji vám i vašim dětem mnoho úspěchů, lásky, vnitřní síly a ty nejúžasnější pedagogy.

Zdroje: Drahomíra Jucovičov, Hana Žáčková: Je naše dítě zralé na vstup do školy?

             Mgr. Marcela Zajícová: Předškolní poradna

Autorka textu: Radka Ciprová, speciální pedagog a pedagog v MŠ

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *